พระบิดารักเรา

 

Carol Chawla, contact in Thailand:  carol@fulfilled.cc

 

Screen Shot 2016-09-08 at 14.19.14 

 

คำถามจากหนังสือ

Once I understand my sonship, what do I do next? Do I quit working for God and just rest?

เมื่อฉันเข้าใจถึงความเป็นบุตรของฉัน ฉันจะต้องทำอะไรต่อไป ฉันจะเลิกทำงานเพื่อพระเจ้าแล้วแค่พักจะได้มั้ย

Father God wants you to learn to rest securely in His love. Therefore, you might certainly want to take a break from all the hard work you have been doing for God. Learn to rest, which can sometimes be very difficult to do when you have worked hard for God for many years. Ask Father God to help you learn to rest in Him.

พระเจ้าพระบิดาปรารถนาให้คุณเรียนรู้ที่จะพักสงบอย่างปลอดภัยในความรักของพระองค์ ดังนั้นคุณอาจต้องการที่จะหยุดพักจริงๆ จากงานหนักทุกอย่างที่คุณได้ทำเพื่อพระเจ้า เรียนรู้ที่จะพักสงบ ซึ่งในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะทำเมือคุณเคยทำงานหนักเพื่อพระเจ้ามาเป็นเวลาหลายปี จงทูลขอพระเจ้าพระบิดาที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะพักสงบในพระองค์

From a heart of rest, Father is free to release you into your inheritance as His son or daughter. An inheritance is something you did not earn but is given because of your relationship as a child of Father God. Sometimes you must stop all the hard work you are doing so that you have the time and focus to see the true desires of your heart.

ด้วยหัวใจแห่งการพักสงบ พระเจ้าพระบิดาจะนำอิสระภาพแห่งการปลดปล่อยคุณเข้าไปสู่มรดกของคุณในฐานะที่เป็นบุตรชายหรือบุตรสาว มรดกคือบางสิ่งที่คุณไม่ต้องทำเพื่อให้ได้มาแต่ได้ถูกมอบให้เนื่องจากความสัมพัน์ของคุณในฐานะบุตรของพระเจ้าพระบิดา ในบางครั้งคุณต้องหยุดงานหนักทุกอย่างที่คุณกำลังทำอยู่เพื่อที่จะมีเวลาและเพ่งความสนใจที่จะเห็นความปรารถนาที่แท้จริงในหัวใจของคุณ

Father God wants to establish you in your destiny and that purpose and destiny is already in your heart. Spend time in prayer and ask Father to show you the deep desires and dreams in your heart. What is it you truly want to do? It might not be a ministry, but a business, schooling, travel, or having a family. After you see what the desire of your heart is, ask Father what is the next step toward this dream. Father God truly wants to give us the desires of our heart. He truly wants you excited about life and taking the next step toward your dream.

พระเจ้าพระบิดาปรารณาที่จะวางคุณไว้ในแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณ และพระประสงค์และแผนการนี้ก็ได้อยู่ในหัวใจของคุณอยู่แล้ว จงใช้เวลาในการอธิษฐานและขอพระบิดาที่จะสำแดงถึงความปราถนาลึกๆ และความฝันในหัวใจของคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง มันอาจจะไม่ใช่พันธกิจ แต่เป็นธุรกิจ การศึกษา เดินทางท่องเที่ยว หรือการมีครอบครัว หลังจากที่คุณมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่หัวใจของคุณปรารถนา ให้ขอพระบิดาว่าอะไรคือก้าวต่อไปที่จะมุ่งไปสู่ฝันนี้ พระเจ้าพระบิดาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะประทานความต้องการในหัวใจของเราให้กับเราแต่ละคน พระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เราตื่นเต้นกับชีวิตและก้าวออกไปสู่ความฝันของคุณ

Here’s a bit of my own (Jean) testimony in that area. After I first met Father God, I reassigned from all the committees and hard work I was doing in my local church. I truly needed to rest from all that hard work. In my heart, I had the call of the prophetic and it burned with passion in my heart to help people hear encouraging words from their Father God. After I stopped all my hard work as a servant, I began hearing words from God during church services. This was not typical in my church. The pastor, however, invited me to share the words to the church during the service. This continued to happen and the pastor eventually began to trust me and invited me into a new role in the church, which I loved and was no work at all for me, but pure joy!

นี่เป็นคำพยานเสี้ยวหนึ่งของตัวดิฉัน(จีน)ในเรื่องนี้ หลังจากที่ฉันได้พบกับพระเจ้าพระบิดาครั้งแรก ฉันได้ลาออกจากการเป็นกรรมการทุกอย่างและงานหนักที่ฉันกำลังทำในคริตสจักรท้องถิ่นของฉัน ฉันต้องการอย่างแท้จริงที่จะพักจากงานหนักทั้งหลาย ในใจของฉัน ฉันได้รับการทรงเรียกจากการเผยพระวจนะและมันลุกไหม้ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าในหัวใจของฉันที่จะช่วยเหลือผู้คน ให้พวกเขาให้ได้ยินคำหนุนใจจากพระเจ้าพระบิดาของเขา หลังจากที่ฉันได้หยุดงานหนักทุกอย่างในฐานะผู้รับใช้ ฉันเริ่มได้ยินพระคำจากพระเจ้าในระหว่างการนมัสการที่คริสตจักร นี่ไม่ใช่เรื่องปกติในคริสตจักรของฉัน แต่อย่างไรก็ดี ศิษยาภิบาลได้เชิญฉันขึ้นไปแบ่งปันถ้อยคำเหล่านั้นกับคริสตจักรในช่วงการนมัสการ สิ่งนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปและในท้ายที่สุดศิษยาภิบาลก็เริ่มไว้ใจฉันและเชิญให้ฉันรับบทบาทใหม่ในคริสตจักร ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรักและมันไม่ใช่งานสำหรับฉันอีกต่อไป แต่เป็นความชื่นชมยินดีล้วนๆ 

Questions

Where do I find a spiritual father or mother? เราจะได้เจอกับพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณได้ที่ไหนล่ะ?

This might be someone you know already but didn’t think of him or her this way. Take another look at those you know. Who would lay down their life for you? Who is mature and stable in their spiritual journey? Don’t consider status, age, or position in the church. You are not looking for someone who wants you to help them build their ministry. You are looking for one who desires to build you up and empower you to be living out of your connection with Father God. Look for a person who knows he or she is a son or daughter of God and does not relate to God as a servant. This person can show you how to move from being a servant to being a son.

พวกเขาอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้นึกถึงเขาในลักษณะนั้น ลองมองดูคนที่เรารู้จักดูว่าพวกเขายินดีที่จะอุทิศชีวิตของเขาเพื่อเราได้หรือไม่? เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมั่นคงในการดำเนินชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่? อย่าคำนึงถึงสถานภาพ อายุ หรือตำแหน่งของเขาในคริสต์จักร เราไม่ได้กำลังหาใครที่ต้องการใช้เราช่วยเขาในงานประกาศรับใช้ของเขา แต่เรากำลังหาใครสักคนที่มีใจปรารถนาที่จะช่วยเสริมสร้างเราและเป็นกำลังใจสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระบิดาเจ้าของเรา ให้เรามองหาคนที่เขารู้ว่าตัวเขานั้นมีความสัมพันธ์เป็นเยี่ยงลูกของพระเจ้าไม่ใช่แค่คนรับใช้ และคนๆนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงเราจากการเป็นคนรับใช้ให้เป็นลูกของพระบิดาเจ้าแทน

When you feel you are a son or daughter of God in your heart, you can be a spiritual father or mother to others. Ask your spiritual father or mother to help you to become a spiritual father or mother to others. We need many fathers and mothers in the Body of Christ and I hope you quickly become one of them!

เมื่อเรารู้สึกภายในจิตใจของเราได้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณให้กับผู้อื่นได้เช่นกัน ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราที่จะช่วยให้เรานั้นเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณให้กับผู้อื่นด้วย ความต้องการพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณในพระกายของพระคริสต์นั้นมีอย่างมากมายและหวังใจว่าคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นในเร็ววันนี้ด้วย[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]